Laboratorium pomiarowe biuro@betalab.pl Google Twitter Facebook Youtube

Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych

Sprawdzany stałe i nastawcze wykonane są jako jednograniczne lub jako dwugraniczne.Sprawdziany tłoczkowe dwugraniczne pozwalają ustalić czy mierzony wymiar zawiera się w określonym polu tolerancji. Składają się one z dwóch stron: strona przechodnia sprawdzianu i nieprzechodnia.

Wzorcowanie sprawdzianów wykonujemy z zastosowaniem długościomierza poziomego Abbego, produkcji Carl Zeiss Jena o działce elementarnej 0,0001 mm i zakresie pomiarowym do  1000 mm.

Wzorcowanie/Kalibracja sprawdzianu tłoczkowego dwugranicznego, obejmuje wyznaczenie średnicy zewnętrznej strony przechodniej i nieprzechodniej tłoczka w postaci
(Dmin ÷ Dmax) wymiarów, gdzie:
Dmin - zmierzona minimalna średnica tłoczka,
Dmax- zmierzona maksymalna średnica tłoczka.

 
Projektowanie stron internetowych - sitepromotor